Archive

Archive for April, 2022

Lịch học các lớp thầy Khôi dạy Văn năm học 2022-2023

Lớp học tại 211/26 Minh Phụng, F9, Q6

Học phí:

  • Lớp 9, lớp 12: 700.000/tháng
  • Lớp 10, lớp 11: 500.000/tháng