Archive

Archive for August, 2021

Lịch học các lớp 9/1, 9/2, 9 online, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2 và các lớp 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12 online năm học 2021-2022

LỚP 9/1, 9/2

Kính gửi quý phụ huynh và các em học sinh theo học lớp Văn 9/1 và 9/2 năm học 2021-2022 của thầy Khôi dạy Văn.

Do tình hình dịch bệnh, nên giai đoạn đầu của năm học 2021-2022 sẽ được triển khai theo hình thức online

Lịch học chi tiết như sau:

– Lớp Văn 9/1 bắt đầu học vào 18h tối chủ nhật

– Lớp Văn 9/2 bắt đầu học vào 18h tối thứ hai

Bạn nào kẹt giờ zoom buổi của mình có thể qua buổi còn lại zoom.

ID zoom và pass cho buổi học (dành cho cả 2 lớp) như sau:

ID: 745 879 9481

Pass: hs1508

——————-

Thầy Khôi xin thông tin chi tiết học phí lớp 9/1 và 9/2 học kì 2 NH 2021-2022 như sau:

– Khóa 4 (tháng 1-2/2022): 1.000.000đ

– Khóa 5 (tháng 3-4/2022): 1.200.000đ

– Khóa 6 (tháng 5/2022): 600.000đ

Tổng 3 khóa: 2.800.000

Quý phụ huynh có thể đóng tiền bằng cách chuyển khoản đến:

 • Ngân hàng Techcombank (chi nhánh quận 5)
 • Số tài khoản: 19028657284011
 • Chủ tài khoản: Phan Duy Khôi

Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ họ tên HS.

Lưu ý, học phí này đã bao gồm:

 • Tài liệu giấy
 • Code học online (trên LMS chuyên nghiệp) khi có tình huống thiên tai, dịch bệnh; hoặc thầy Khôi có công tác đột xuất phải thực hiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ thầy Duy Khôi – 0984346280

LỚP 9 online

Kính gửi quý phụ huynh và các em học sinh theo học lớp Văn 9 online trưa thứ 7 năm học 2021-2022 của thầy Khôi dạy Văn.

Lớp Văn 9 online bắt đầu học vào 13h30 trưa thứ 7 – lớp học kết thúc lúc 15h

Bạn nào kẹt giờ zoom buổi của mình có thể nhắn với thầy để zoom tạm với các lớp khác (tối 2, tối chủ nhật từ 18h-19h30), hoặc xem lại bài zoom trên hệ thống sau.

ID zoom và pass cho buổi học như sau:

ID: 745 879 9481

Pass: hs1508

——————-

Thầy Khôi xin thông tin chi tiết học phí lớp 9 online học kì 2 NH 2021-2022 như sau:

– Đợt 1 HK 2 (tháng 1-2-3): 1.500.000

– Đợt 2 HK 2 (tháng 4-5): 1.000.000

Tổng 2 khóa: 2.500.000

– Lưu ý: đây là lớp online nguyên năm, không có offline.

Quý phụ huynh có thể đóng tiền bằng cách chuyển khoản đến:

 • Ngân hàng Techcombank (chi nhánh quận 5)
 • Số tài khoản: 19028657284011
 • Chủ tài khoản: Phan Duy Khôi

Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ họ tên HS.

Mọi chi tiết xin liên hệ thầy Duy Khôi – 0984346280

LỚP 10/1, 10/2

Kính gửi quý phụ huynh và các em học sinh theo học lớp Văn 10/1 và 10/2 năm học 2021-2022 của thầy Khôi dạy Văn.

Do tình hình dịch bệnh, nên giai đoạn đầu của năm học 2021-2022 sẽ được triển khai theo hình thức online. Sau dịch, các lớp này sẽ offline lại tại nhà thầy Khôi (có thể sẽ có lớp duy trì online theo yêu cầu người học)

Lịch học chi tiết như sau:

– Lớp Văn 10/2 bắt đầu học vào 13h trưa chủ nhật

– Lớp Văn 10/1 bắt đầu học vào 18h tối thứ năm

Bạn nào kẹt giờ zoom buổi của mình có thể qua buổi còn lại zoom.

ID zoom và pass cho buổi học (dành cho cả 2 lớp) như sau:

ID: 745 879 9481

Pass: hs1005

——————-

Thầy Khôi xin thông tin chi tiết học phí lớp 10/1 và 10/2 học kì 2 NH 2021-2022 như sau:

– Khóa 3 (tháng 1-2/2022): 600.000đ

– Khóa 4 (tháng 3-4/2022): 800.000đ

Tổng 2 khóa: 1.400.000

Quý phụ huynh có thể đóng tiền bằng cách chuyển khoản đến:

 • Ngân hàng Techcombank (chi nhánh quận 5)
 • Số tài khoản: 19028657284011
 • Chủ tài khoản: Phan Duy Khôi

Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ họ tên HS và lớp đăng kí.

Lưu ý, học phí này đã bao gồm:

 • Tài liệu giấy
 • Code học online (trên LMS chuyên nghiệp) khi có tình huống thiên tai, dịch bệnh; hoặc thầy Khôi có công tác đột xuất phải thực hiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ thầy Duy Khôi – 0984346280

LỚP 11/1, 11/2

Kính gửi quý phụ huynh và các em học sinh theo học lớp Văn 11/1 (trưa chủ nhật), 11/2 (tối thứ năm) năm học 2021-2022 của thầy Khôi dạy Văn.

Do tình hình dịch bệnh, nên giai đoạn đầu của năm học 2021-2022 sẽ được triển khai theo hình thức online.

Lịch học chi tiết như sau:

– Lớp Văn 11/1 bắt đầu học vào 14h30h trưa chủ nhật

– Lớp Văn 11/2 bắt đầu học vào 19h30 tối thứ năm

Bạn nào kẹt giờ zoom buổi của mình có thể qua buổi còn lại zoom.

ID zoom và pass cho buổi học (dành cho cả 2 lớp) như sau:

ID: 745 879 9481

Pass: hs1700

——————-

Thầy Khôi xin thông tin chi tiết học phí các lớp 11 học kì 2 NH 2021-2022 như sau:

– Khóa 3 (tháng 1-2/2022): 600.000đ

– Khóa 4 (tháng 3-4/2022): 800.000đ

Tổng 2 khóa: 1.400.000

Quý phụ huynh và các em học sinh có thể đóng tiền bằng cách chuyển khoản đến:

 • Ngân hàng Techcombank (chi nhánh quận 5)
 • Số tài khoản: 19028657284011
 • Chủ tài khoản: Phan Duy Khôi

Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ họ tên HS.

Lưu ý, học phí này đã bao gồm:

 • Tài liệu giấy
 • Code học online (trên LMS chuyên nghiệp) khi có tình huống thiên tai, dịch bệnh; hoặc thầy Khôi có công tác đột xuất phải thực hiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ thầy Duy Khôi – 0984346280

LỚP 12/1, 12/2, 12/3, 12/4

Kính gửi quý phụ huynh và các em học sinh theo học lớp Văn 12/1, 12/2, 12/3 và 12/4 năm học 2021-2022 của thầy Khôi dạy Văn.

Do tình hình dịch bệnh, nên giai đoạn đầu của năm học 2021-2022 sẽ được triển khai theo hình thức online.

Lịch học chi tiết như sau:

– Lớp Văn 12/1 bắt đầu học vào 18h tối thứ ba

– Lớp Văn 12/2 bắt đầu học vào 18h tối thứ tư

– Lớp Văn 12/3 bắt đầu học vào 18h tối thư sáu

– Lớp Văn 12/4 bắt đầu học vào 18h tối thứ bảy

Bạn nào kẹt giờ zoom buổi của mình có thể qua các buổi còn lại zoom.

ID zoom và pass cho buổi học (dành cho cả 4 lớp) như sau:

ID: 745 879 9481

Pass: hs1900

——————-

Thầy Khôi xin thông tin chi tiết học phí các lớp 12 học kì 2 NH 2021-2022 như sau:

– Khóa 4 (tháng 1-2/2022): 1.000.000đ

– Khóa 5 (tháng 3-4/2022): 1.200.000đ

– Khóa 6 (tháng 5/2022): 600.000đ

Tổng 3 khóa: 2.800.000

Tháng 6 phát sinh: 600.000

Quý phụ huynh và các em học sinh có thể đóng tiền bằng cách chuyển khoản đến:

 • Ngân hàng Techcombank (chi nhánh quận 5)
 • Số tài khoản: 19028657284011
 • Chủ tài khoản: Phan Duy Khôi

Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ họ tên HS.

Lưu ý, học phí này đã bao gồm:

 • Tài liệu giấy
 • Code học online (trên LMS chuyên nghiệp) khi có tình huống thiên tai, dịch bệnh; hoặc thầy Khôi có công tác đột xuất phải thực hiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ thầy Duy Khôi – 0984346280

LỚP 12 online

Kính gửi quý phụ huynh và các em học sinh theo học lớp Văn 12 online trưa thứ 7 năm học 2021-2022 của thầy Khôi dạy Văn.

Lớp Văn 12 online bắt đầu học vào 15h30 trưa thứ 7, lớp học kết thúc lúc 17h

Bạn nào kẹt giờ zoom buổi của mình có thể nhắn với thầy để zoom tạm với các lớp khác, hoặc xem lại bài zoom trên hệ thống sau.

ID zoom và pass cho buổi học như sau:

ID: 745 879 9481

Pass: hs1900

Trong buổi zoom đầu tiên này, thầy sẽ gửi code vào hệ thống học tập, và hướng dẫn cách sử dụng hệ thống học tập của thầy.

——————-

Thầy Khôi xin thông tin chi tiết học phí lớp 12 online học kì 2 NH 2021-2022 như sau:

– Đợt 1 HK 2 (tháng 1-2-3): 1.500.000

– Đợt 2 HK 2 (tháng 4-5): 1.000.000

– Lưu ý: đây là lớp online nguyên năm, không có offline.

Quý phụ huynh có thể đóng tiền bằng cách chuyển khoản đến:

 • Ngân hàng Techcombank (chi nhánh quận 5)
 • Số tài khoản: 19028657284011
 • Chủ tài khoản: Phan Duy Khôi

Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ họ tên HS.

Mọi chi tiết xin liên hệ thầy Duy Khôi – 0984346280

Categories: duykhoi Entry

Giải pháp nào cho kiểm tra, đánh giá trực tuyến?

Kiểm tra, đánh giá trực tuyến

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ là chuyện KHÓ NHẤT khi dạy online, ít nhất là từ kinh nghiệm cá nhân của mình.

Hiện tại có nhiều ứng dụng hỗ trợ kiểm tra đánh giá trực tuyến, như OLM, Examus,… rất chuyên nghiệp, có thể theo dõi chuyển động mắt của HS, theo dõi âm thanh môi trường, theo dõi HS có mở tab khác trên thiết bị hay không. Nhưng quan điểm cá nhân của mình là không muốn dùng hệ thống như thế, vì một là nó tạo không khí rất căng thẳng (thứ vốn dĩ đã quá dư thừa trong mùa dịch); và hai là nó yêu cầu phải có cha mẹ HS tham gia vô quá trình setup, có webcam (có ứng dụng đòi phải 2 cái), đảm bảo đúng khung giờ, và cần có đội ngũ GV giám sát (đội ngũ, không phải 1 người).

Tất nhiên, ưu điểm của phương án này là gần như đảm bảo được tính khách quan, đảm bảo trung thực. Song nhược điểm, là phải đầu tư chi phí vào phần cứng và phần mềm, và không dễ triển khai nhanh khi cần kíp (ví dụ như mùa dịch phải nghỉ học đột xuất).

Vậy phải làm sao để kiểm tra, đánh giá HS trực tuyến? Mình thú thực là mình cũng chưa tìm ra giải pháp hoàn hảo. Hoàn hảo ở đây là sự kết hợp giữa chi phí với nhu cầu, giữa mong muốn và khả năng đáp ứng của các bên (GV và HS). Mình chỉ nghĩ được tới mấy thứ, và vẫn còn trăn trở rất nhiều, chẳng hạn:

Một là mục tiêu kiểm tra là gì? Có nhất thiết phải làm mô hình ngay ngắn như khi ngồi trên lớp học không? Nhất định phải là bài tự luận? Nếu thay bằng vấn đáp hoặc dự án có được không? [Xin không bàn sâu vào từng cấp học, bởi lẽ đây chỉ là phương án tổng quan]

Hai là công cụ của nhà trường hỗ trợ được đến đâu? Nhà trường sẽ có 1 hệ thống LMS quản lí chung (Edmodo, MS Teams, Google classroom, OLM, Shub….) hay là mạnh GV nào thì GV nấy lo? Nhà trường có cần minh chứng cho khâu hậu kiểm không?

Và ba là cách tính điểm ra sao, lấy điểm 100% hay là sẽ kết hợp với các hệ số khác, hay thậm chí là thêm bài vấn đáp sau bài tự luận online để đảm bảo chất lượng?

Mình cũng đã thử nghiệm, tất nhiên là chưa được phép làm với bài cuối kì, nhưng nếu được, thì mình cũng vẫn sẽ làm tới thôi ^^ từ đó cũng rút ra được một vài tips nho nhỏ cho vụ kiểm tra, đánh giá trực tuyến này. Nếu mọi người quan tâm, mình sẽ mở một buổi zoom để chúng ta cùng trao đổi. Mình sẽ đưa ra phương án của mình, và mình cũng làm host để mời quý thầy cô trao đổi, để mình cùng học được những cái hay của nhau.