Home > duykhoi Entry, Lịch học và Học phí, Luyện thi 9 và 12 > Lịch học các lớp thầy Khôi dạy Văn năm học 2022-2023

Lịch học các lớp thầy Khôi dạy Văn năm học 2022-2023

Lớp học tại 211/26 Minh Phụng, F9, Q6

Học phí:

  • Lớp 9, lớp 12: 700.000/tháng
  • Lớp 10, lớp 11: 500.000/tháng
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: