Home > Luyện thi 9 và 12, Luyện thi Văn 12, Luyện thi Văn 9 > Bộ infographic dẫn chứng Nghị luận xã hội

Bộ infographic dẫn chứng Nghị luận xã hội

Thầy Khôi dạy Văn gửi tặng các bạn học sinh bộ info dẫn chứng minh họa trực quan, phù hợp với mọi khối lớp

Các bạn vào link google drive sau để tải nhé: https://drive.google.com/drive/folders/1ul4nxQUGtBFfLKTrSeg2cAOyRMgg00U1?usp=sharing

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: