Home > duykhoi Entry, Khóa học online cho HS, Luyện thi Văn 12 > Gói tài liệu luyện thi 12

Gói tài liệu luyện thi 12

Thầy Khôi mở đăng kí các gói tài liệu-bài giảng Văn 12. Các bạn có thể xem và chọn gói phù hợp với mình nhé ^^

Inbox facebook Phan Duy Khôi của thầy hoặc ĐT 0984346280 để đăng kí nha ^^

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: