Home > Khóa học online cho GV > Khóa học online kĩ năng ra đề Ngữ văn

Khóa học online kĩ năng ra đề Ngữ văn

Đây là khóa học – chuyên đề bồi dưỡng – dành cho Giáo viên THCS và THPT về cách ra đề thi, đề kiểm tra học kì môn Ngữ văn. Đây là khóa học MIỄN PHÍ.

Quý thầy/cô vui lòng vào link sau để đăng kí học: https://thaykhoidayvan.hachium.com/khoa-hoc/ky-nang-ra-de-ngu-van

Khóa học gồm các nội dung chính:

  • Cách viết phần Đọc hiểu
  • Cách viết phần 200 chữ
  • Cách viết đề bài NLXH và NLVH

Đây là khóa học miễn phí dành cho quý thầy cô quan tâm.

Quý thầy/cô vui lòng vào link sau để đăng kí học: https://thaykhoidayvan.hachium.com/khoa-hoc/ky-nang-ra-de-ngu-van

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: