Home > duykhoi Entry, Lịch học và Học phí, Luyện thi Văn 9 > Lịch học lớp 9 siêu cấp tốc 2020

Lịch học lớp 9 siêu cấp tốc 2020

Thầy Khôi dạy Văn mở lớp siêu cấp tốc 10 buổi luyện thi tuyển sinh 9 lên 10. Các bạn có thể chọn 2 hình thức học:

  • Học trọn khóa với mức học phí 1.800.000, hoặc:
  • Đăng kí từng buổi với mức học phí 200.000/buổi.

Lịch học chi tiết như sau:

Đăng kí học: vui lòng inbox page Thầy Khôi dạy văn, hoặc điện thoại: 0984346280

Khai giảng: 15/6

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: