Home > Luyện thi Văn 12 > MẸO PHÂN BIỆT CÁC PHONG CÁCH NGÔN NGỮ Ở ĐỀ ĐỌC HIỂU

MẸO PHÂN BIỆT CÁC PHONG CÁCH NGÔN NGỮ Ở ĐỀ ĐỌC HIỂU

Đây là thứ hay cãi nhau nhất, nhưng chỉ cần nắm vài mẹo nhỏ xíu này là có thể dễ dàng kiếm điểm. Nói là mẹo nhỏ chứ phải động não đó nghen. Xem clip kĩ một chút nhé. Thầy Khôi dạy Văn.

Categories: Luyện thi Văn 12
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: